Skip to main content

Startpagina  Organisatie  Werkwijze  Ouders  Studenten  Scholen  Speel-o-theek  Nieuws  Contact   
Werkwijze

Preventief, naast de ouders, voor de kinderen
 
Twee keer per week, drie maanden lang, geven studenten maatschappelijk werk en dienstverlening, pedagogiek, sociaal pedagogische hulpverlening, culturele en maatschappelijke vorming en pabo, kinderen uit groep 3 en 4 hulp in lezen en rekenen. Deze kinderen komen uit achterstandsgezinnen. De student zorgt ervoor dat de voorwaarden om te kunnen leren zijn ingevuld: organiseert rustmomenten en structuur in de naschoolse tijd en bespreekt het belang daarvan met de ouders. Omdat de studenten bij de kinderen thuis zijn, profiteren ook eventuele andere kinderen in het gezin mee.
 
De Katrol werkt volgens de presentiemethode: de ankerfiguur en studenten richten zich naar de ouders, proberen naast hen te staan en ondersteunen hen in hun eigen initiatieven (empowerment).
 
Intern Begeleiders van basisscholen dragen kinderen voor om ondersteund te worden door De Katrol. De ankerfiguur – een professionele en ervaren hulpverlener - neemt contact op met de gezinnen. Ouders beslissen zelf of ze willen meedoen aan de leerondersteuning. De ankerfiguur selecteert de student en stelt beiden aan elkaar voor. Ook is dit de stagebegeleider van de student. Eventuele sociale problemen in het gezin worden door de student gesignaleerd, waarna de ankerfiguur dit in het gezin zal bespreken en zo nodig zal doorverwijzen naar reguliere hulpverlening.
 
De Katrol is uniek in haar aanpak
  • De leerondersteuning wordt gegeven aan kinderen uit groep 3 en 4 - jonger dan gewoonlijk; uit onderzoek blijkt dat op die leeftijd de onderwijsachterstanden al zichtbaar worden.
  • De regie ligt bij de ouders - alleen de dingen die zij zelf wensen gebeuren. Alleen als er gevaar dreigt voor het kind zal De Katrol wel ingrijpen.
  • De Katrol is geen onderdeel van de reguliere hulpverlening. Er is wel een nauwe samenwerking tussen de ankerfiguren en de doorverwijzers, de intern begeleiders van de scholen.
  • Door te werken met studenten is er sprake van een win-win: de gezinnen gratis leerondersteuning, de studenten een goede stage.
 
De aanpak van De Katrol werkt

Uit een recent kwaliteitsonderzoek komen de volgende bevindingen naar voren:

  • Scholen zien vooruitgang op leermotivatie en welbevinden kind
  • Ouders zien positieve veranderingen op huiswerk maken en leerhouding kind
  • Studenten leren over achterstandsgezinnen
  • Ouders geven positieve waardering aan De Katrol